divendres, d’abril 20, 2007

Els aparcaments de Mollet han de cobrar només pel temps real d'estacionament

Independents per Mollet (IxM) hem reclamat avui que els pàrkings municipals abandonin l’actual fórmula de cobrament per hora/ fracció i cobrin només pel temps real d’estacionament.

En l'actualitat, les tarifes d'aquests aparcaments estableixen “pagar per hora o per fraccions d'hora d'estacionament” i han assenyalat que això contravé la “Ley 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecció dels consumidors i usuaris”, que assenyala que “los aparcamientos deberán por su parte cobrar el precio determinado en función del tiempo real de prestación del servicio, es decir, el precio se pactará por minuto de estacionamiento, sin posibilidad de redondeos a unidades de tiempo no efectivamente consumidas o utilizadas”.

A Mollet, els pàrkings municipals segueixen cobrant per hora o fraccions d’hora. Es tracta d'una pràctica desproporcionada, abusiva i inacceptable, en un servei públic sota concessió municipal perquè obliga els usuaris a pagar per més temps del que han aparcat.

IxM, venim denunciant en solitari aquest frau des de fa més de tres anys i ni tan sols ara, malgrat l’aprovació d’aquesta llei, l’Equip de Govern municipal ( PSC-CiU), no ha fet res per acabar amb aquest abús i segueix beneint el que és un autèntic frau als ciutadans, perquè les empreses concessionàries obliguen a pagar per un servei que no hem rebut i ens cobren, amb el beneplàcit de l’Ajuntament, per un servei que no han prestat.

Cada dia que passa sense solucionar-se aquesta injustícia, és una pressa de pèl als molletans, per això reclamem a l’Equip de Govern municipal que revisi les concessions dels pàrkings de la ciutat que gaudeixen de concessió municipal, perquè s’adaptin de manera immediata a la nova llei i apliquin el sistema de cobrament pel temps real.