divendres, de juliol 07, 2006

Mollet utilitzarà fusta certificada

El ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, va aprovar a la darrera sessió, una declaració institucional que recull la proposta d’ Independents per Mollet (IxM) perquè la ciutat utilitzi només fusta certificada, a les obres i espais públics que urbanitzi i al mobiliari que adquireixi per les instal·lacions municipals.

El mercat català i la seva indústria de transformació, produeixen un impacte negatiu sobre els boscos del planeta per la importació, sense comptar la fusta tropical que s’adquireix a d’altres comunitats de l’Estat, de més de 15.000 Tones anuals de fusta il·legal i les autoritats locals tenen també responsabilitat en la introducció de sistemes i productes més respectuosos amb el medi ambient.

Una forma de lluitar contra la tala il·legal i destructiva dels boscos primaris és realitzant adquisicions públiques amb criteris ecològics, com és el cas de la fusta certificada pel Consell d'Administració Forestal (Forest Stewardship Council, FSC), organització internacional no governamental i sense ànim de lucre, fundada el 1993 i formada per 500 representants dels sectors ambientals, socials i econòmics, ONG’s (WWF, Rainforest Alliance), silvicultors i comerciants, amb l’objectiu de millorar la gestió del boscos de tot el món.

La declaració aprovada, basada en la moció que Independents per Mollet (IxM) vam presentar el juny de l’any passat, suposa entre d’altres coses, que l’Ajuntament assumirà el compromís de promoure l’ús de fusta, o derivats, amb la certificació FSC (Forest Stewardship Council) o d’altres de similars a les obres i espais públics que urbanitzi i al mobiliari que adquireixi per les instal·lacions municipals i incorporarà als Plecs de Condicions Tècniques dels contractes d’obres i subministraments, els criteris tècnics que siguin necessaris.

La utilització de fusta certificada a les actuacions municipals, és una contribució solidària per evitar la sobreexplotació i la tala il·legal i garantir unes condicions laborals dignes a les explotacions forestals, ja que el control del FSC, garanteix que prové d’un bon model de gestió dels boscos què augmenta la biodiversitat i la participació de les comunitats locals, compleix la legislació internacional i evita la tala i el comerç il·legal.

Es tracta sense dubte d’un compromís significatiu, que fa avançar Mollet en la línia d’una major sensibilitat ambiental i solidària. Des d’IxM lamentem però, que malgrat el treball fet, l’Equip de Govern municipal (PSC-CiU) no hagi fet en cap moment, cap al·lusió a l’autoria de la nostra proposta, que va donar lloc a l’aprovació d’aquesta declaració. Ara que ja s’acaba el mandat i s’albiren les properes eleccions municipals, sembla que els gestos de cortesia política, van clarament de baixa. Serà que alguns no les tenen totes. O que tenen por de no sé ben bé què.

Nosaltres, mentrestant, seguirem fent la nostra feina. Ho reconeguin o no, des del poder o des dels mitjans, seguirem aportant les nostres propostes per a millorar la ciutat. A qui li agradi, benvingut sia, i a qui no, pitjor per ell. Som de bona fusta i ho demostrem dia a dia.

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Here are some links that I believe will be interested

Anònim ha dit...

Very pretty site! Keep working. thnx!
»

Anònim ha dit...

Interesting website with a lot of resources and detailed explanations.
»