dimecres, de setembre 30, 2009

El Defensor dels ciutadans ha de ser elegit pels ciutadans

L’Ajuntament de Mollet ha perdut aquesta setmana una nova oportunitat per avançar cap a una democràcia més participativa. Com un “Juan Palomo” qualsevol, ha optat de la mà de la majoria absoluta socialista, adornada per CiU, per imposar-nos a tots el molletans el nou Síndic Personer, el nostre defensor dels ciutadans.

Vagi per endavant, que no tenim res en contra de la persona triada per l’Ajuntament. Però la imposició del nou Síndic, és una bona mostra de la idea de democràcia i participació que té l’actual consistori. Als ciutadans que hem de ser defensats, se’ns ha furtat un debat d’importància transcendental pels nostres interessos. Ningú ens ha explicat d’on ha sortit la quinzena de noms que l’Equip de Govern ha considerat com a candidats, ni quins eren aquests, ni perquè s’han considerat aquests noms i no d’altres, ni quins han estat els criteris que s’han fet servir per a la “ordenació” final. Tot plegat, ha sobrat secretisme, interessos electorals i por de perdre el control de la defensa ciutadana, i ha faltat transparència i confiança.


Després de l’experiència del primer mandat, el reglament de funcionament i elecció del Síndic, excessivament poruc, que podia tenir una lògica pel caràcter inicial de provatura, ha quedat ja totalment desfasat. Cinc anys després, aquesta institució compta ja amb prou rodatge i coneixement per part de la ciutadania, per poder fer un pas més endavant que enforteixi la democràcia local i la independència de la institució.

Si la institució del Síndic Personer és l' encarregada de defensar els drets dels veïns i veïnes de Mollet davant dels actes de l’administració local, no és lògic que els encarregats de nomenar-lo siguin precisament, els mateixos regidors municipals l’actuació dels quals ha de ser controlada pel Síndic elegit, perquè això suposa una contradicció democràtica, una anomalia injustificable, que compromet la independència i l’objectivitat imprescindibles per a la seva tasca.


El Defensor dels ciutadans ha de ser elegit pels ciutadans. Per això, Independents per Mollet (IxM) apostem per un model de participació real i vinculant, perquè s’endegui un procés obert pel que qualsevol veí o veïna de Mollet que ho vulgui, i reuneixi les condicions bàsiques, pugui presentar-se a l’elecció com a Síndic Personer, perquè siguin els mateixos ciutadans, els que triïn el seu defensor, en un procés obert de consulta popular, que és la base de la democràcia. Caldria també aprofitar la necessària modificació del reglament de funcionament del Síndic per a evitar, que usuaris de la nostra ciutat, però no residents, quedin indefensos davant l’actuació de l’Ajuntament, ja que fins ara, només poden presentar queixes els residents al municipi.