dijous, de gener 14, 2010

L'Ajuntament de Mollet encara no ha presentat els comptes del 2007 a la Sindicatura

L’Ajuntament de la ciutat, encara no ha presentat els comptes municipals del 2007 a la Sindicatura de Comptes per la seva tramitació, anàlisi i retiment del Compte General, tal i com es pot comprovar a la mateixa web de la Sindicatura que podeu consultar a l’enllaç:

http://www16.gencat.net/web_Sindicatura/CARGAWEB/asp/cat/VerEnteLiferay.asp?Codigo=081249000

Els consistoris estan obligats a presentar a la Sindicatura de Comptes el tancament dels exercicis anuals abans del 15 d'octubre de l'any següent (és a dir, per als del 2007 tenien temps fins al 15 d'octubre del 2008. La informació de la Sindicatura, però, demostra que l’Ajuntament ha incomplert la seva obligació legal de fer-li arribar tota la documentació referent als comptes municipals de l’exercici del 2007.

En un context actual, marcat per alguns escàndols recents, i per les pressumptes irregularitats en els comptes d’algunes Corporacions, és indispensable que les ajuntaments extremin els seus esforços per a garantir la transparència i la gestió correcta de les institucions.

Des d’Independents per Mollet (IxM) hem reclamat per això als responsables de l’Equip de Govern municipal que expliquin als ciutadans les raons, que no dubtem han de tenir, per les quals dos anys després de finalitzat l’exercici, encara no s’han tramés aquests comptes a la Sindicatura, així com quines mesures s’han prés per resoldre aquesta situació irregular i retre aquesta informació, encara que sigui ja molt fora de plaç.

Cal tenir en compte que el Codi penal (Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre), en l'article 502, tipifica com a delicte aquelles accions o omissions en què poden incórrer autoritats i funcionaris pel fet d'obstaculitzar les investigacions dels òrgans de control extern, per negar-se a trametre documentació, expedients o informes que els siguin sol·licitats o dilatar-ne indegudament la tramesa.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Algun marronazo tendran