dilluns, de gener 26, 2009

Contra la crisi, rebaixem els sous dels polítics !

Amb l’inici de l’any, l’Ajuntament sol aprovar els sous dels polítics i dels seus grups municipals. Enguany ho farà aquesta setmana, emmarcat en un context de forta crisi econòmica, mentre segueix imposant nous serveis de pagament, apujant els impostos i demanant cada dia nous esforços econòmics als ciutadans, als treballadors, empreses, comerços i serveis de la ciutat. Per salut democràtica, abans que demanar als ciutadans que s’ apretin més el cinturó, els primers que haurien de donar exemple d’austeritat haurien de ser els polítics de l’Ajuntament. Per això des d’IxM, reclamem que com com a mesura per afrontar la crisi, enguany es retallin els sous i indemnitzacions que cobren tant els polítics, com els partits del consistori de la ciutat.

Per entendre la justícia d’aquesta reclamació, cal recordar que el consistori va autoaprovar-se el 2007 un augment de sous de més d’un 37%, mentre que l’augment als treballadors municipals va ser de només un 3% i que, sense comptar els augments anuals, les arques municipals suportaran aquests quatre anys de mandat, una llosa de més de 716 milions de les antigues pessetes, (4.312.640 €) en dotacions als partits, que només per “despeses de funcionament” es repartiran, 278 milions de ptes (1.675.440€): El PSC, 92.755.488 ptes (558.768 €), CiU, ICV-EUiA i PP, 48.198.432 ptes (290.352€) cadascun d’ells, i ERC, 40.772.256 de ptes. Els 13 regidors a sou de l’Equip de Govern, ens costaran 394 milions (2.374.400€) i els seus possibles assessors, 43.624.800 ptes.(262.800€).

A l’hora d’escriure aquesta columna no sabem pas quina serà la proposta de sous que els nostre manaires s’autoaprovaran al ple d’aquesta setmana. Amb aquests sous privilegiats, aplicar només una congelació, seria una autèntica burlar als ciutadans i als treballadors municipals. Per això reclamem que com a mesura de xoc, aquest 2009, es tornin a aplicar als polítics i partits del consistori, els sous d’abans de l’apujada del 37% del 2007 i s’apliqui sobre aquests únicament l’augment corresponent de l’IPC.

Els ciutadans tenim dret a saber en què se’n van els diners que paguem, i encara hi ha moltes despeses sobre les quals no es dóna cap informació accessible. Per això IxM proposem que es creï un registre trimestral de les despeses a càrrec del pressupost municipal, de l’alcalde, els regidors i els càrrecs de confiança, que reculli conceptes com àpats, transports i telefonia mòbil, entre d’altres i que aquest sigui publicat al web municipal i al tauló d’anuncis dels edificis municipals, per a que els ciutadans ho puguin consultar.Tenim dret a saber-ho i ells l’obligació d’explicar-ho. Ho faran ?